Skip to main content

WASHINGTON (ngày 4 tháng 11 năm 2022) – Hôm nay, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã công bố sự tham gia ban đầu của cộng đồng và các cơ hội đóng góp ý kiến cho một nhóm nhỏ các chương trình mới và hiện có do Đạo luật Giảm lạm phát của Tổng thống Biden tài trợ. Các chương trình này, bao gồm tài trợ cho các dự án chất lượng không khí và các dự án khí hậu giải quyết năng lượng sạch, giao thông vận tải, phát thải khí mê-tan và các chất siêu ô nhiễm khí hậu, sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự táo bạo của Tổng thống nhằm chống lại khủng hoảng khí hậu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy công lý môi trường.  

“Đạo luật Giảm lạm phát cung cấp cho các tiểu bang, bộ lạc, cộng đồng và tổ chức cơ hội chưa từng có để đạt được tiến bộ lâu dài nhằm bảo vệ một cách công bằng cho con người và hành tinh khỏi ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu,” Joseph Goffman, Phó Trợ lý Quản trị viên Chính cho Văn phòng Không khí và Bức xạ của EPA cho biết. “Chúng tôi mong muốn được tương tác với tất cả những ai lưu tâm đến sự thành công của những nỗ lực này và các bước tiếp theo của chúng tôi sẽ được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và kinh nghiệm từ các cuộc trò chuyện chúng tôi có và phản hồi mà chúng tôi nhận được trong vài tháng tới.” 

Chiến lược tương tác của EPA cho các chương trình này bao gồm:

  • Yêu cầu thông tin (RFI): Đưa ra yêu cầu ý kiến đóng góp của công chúng để cung cấp thông tin về thiết kế chương trình;
  • Ý kiến của chuyên gia: Thu hút ý kiến ​​chuyên gia về các câu hỏi thiết kế chương trình chính từ các Ủy ban Cố vấn Liên bang của EPA bao gồm Ủy ban Cố vấn Chính quyền Địa phương, Ủy ban Cố vấn Đạo luật Không khí Sạch và Ủy ban Tư vấn Công lý Môi trường Quốc gia;
  • Phiên lắng nghe ý kiến: Phát động loạt các phiên lắng nghe ý kiến của các bên liên quan để tạo điều kiện cho các bên liên quan chính bao gồm các cộng đồng công lý môi trường, chính quyền tiểu bang và địa phương, những người ủng hộ năng lượng sạch, lao động và những người khác đóng góp ý kiến trực tiếp cho nhân viên EPA; và
  • Trang web mới: Tạo ra một  chặng dừng tổng hợp để biết cách thực hiện các chương trình của Đạo luật Giảm lạm phát do Văn phòng Không khí và Bức xạ của EPA quản lý 

Hôm nay, EPA đã công bố Yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) nhằm lấy ý kiến ​​công chúng về các khía cạnh thiết kế cốt lõi của nhiều chương trình Đạo luật Giảm lạm phát, một bước quan trọng đầu tiên khi Cơ quan làm việc để thực hiện các mức tài trợ lịch sử từ luật này. Những cam kết ban đầu này sẽ giúp đảm bảo việc thiết kế và thực hiện các chương trình phản ánh ý kiến đóng góp từ một liên minh rộng lớn các bên liên quan để đảm bảo toàn bộ lợi ích kinh tế và môi trường của khoản đầu tư lịch sử này được thực hiện bởi tất cả mọi người, đặc biệt là những người chịu nhiều gánh nặng nhất về môi trường, xã hội, và bất công kinh tế. 

RFI cung cấp thông tin cơ bản và các câu hỏi để công chúng xem xét khi họ cung cấp ý kiến đóng góp. EPA sẽ thu thập và sắp xếp thông tin nhận được trên RFI trong sáu docket công cộng tương ứng với các quy định của Đạo luật Giảm lạm phát theo luật. Ngoài ra, cơ quan này sẽ tiếp tục cho công chúng tham gia rộng rãi khi cơ quan này hoạt động để thực hiện luật. 

Công chúng được khuyến khích đánh giá và bình luận trong sáu docket công cộng 

DOCKET 1: Trợ cấp Giảm thiểu Ô nhiễm Khí hậu 

EPA đã nhận được 5 tỷ đô la để hỗ trợ các bang, cơ quan kiểm soát ô nhiễm không khí, các Bộ lạc và chính quyền địa phương phát triển và thực hiện các chiến lược giảm thiểu mạnh mẽ nạn ô nhiễm khí hậu . Các thực thể đủ điều kiện này có thể nộp đơn xin tài trợ lập kế hoạch và sau đó xin tài trợ để thực hiện các kế hoạch đó. 

DOCKET 2: Các chương trình vận chuyển   

EPA đã nhận được 4 tỷ đô la cho hai chương trình mới nhằm giảm phát thải từ lĩnh vực vận tải. Chương trình đầu tiên là chương trình Xe hạng nặng Sạch sẽ đầu tư 1 tỷ đô la để giúp trang trải chi phí thay thế các loại xe hạng nặng bẩn bằng những chiếc xe thay thế sạch, triển khai cơ sở hạ tầng hỗ trợ, và/hoặc đào tạo và phát triển lực lượng lao động cần thiết. Phải dành ra ít nhất 400 triệu đô la cho các khu vực không đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe về chất lượng không khí quốc gia. Việc làm đơn xin được mở ra cho các tiểu bang, thành phố tự trị, bộ lạc da đỏ, hiệp hội vận tải trường học phi lợi nhuận và các nhà thầu đủ điều kiện.   

Chương trình thứ hai sẽ cung cấp 3 tỷ đô la tài trợ để giảm ô nhiễm không khí tại các cảng với ít nhất 750 triệu đô la cho các khu vực không đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí. Các khoản tiền này có thể được sử dụng cho một loạt các hoạt động bao gồm mua và lắp đặt thiết bị và công nghệ cảng không phát thải, trang trải các chi phí liên quan của việc lập kế hoạch và cấp phép cũng như phát triển các kế hoạch hành động về khí hậu đủ điều kiện. Các đối tượng đủ điều kiện bao gồm chính quyền cảng; bất kỳ cơ quan tiểu bang, khu vực, địa phương hoặc bộ lạc nào có thẩm quyền đối với chính quyền cảng; các cơ quan kiểm soát ô nhiễm không khí; và các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức tư nhân hợp tác với các tổ chức trên và sở hữu, vận hành hoặc sử dụng các công trình cảng.  

DOCKET 3: Chương trình giảm phát thải khí mêtan 

EPA đã nhận được 1,55 tỷ đô la để giảm phát thải khí mêtan từ lĩnh vực dầu khí bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính (trợ cấp, giảm giá, hợp đồng, khoản vay và các hoạt động khác) và hỗ trợ kỹ thuật cũng như thực hiện việc tính phí phát tán chất thải bắt buộc theo luật định. Những người nhận đủ điều kiện cho các quỹ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các cơ quan, viện, tổ chức và cá nhân công hoặc tư nhân vô vụ lợi kiểm soát ô nhiễm không khí khác. Chương trình quy định rằng ít nhất 700 triệu đô la phải được sử dụng cho các hoạt động tại các giếng thông thường ngoài lề. Mục 60113 cũng yêu cầu EPA thực hiện thu phí phát thải khí mêtan thải ra từ các cơ sở dầu khí hiện hành thải ra hơn 25.000 tấn CO2e và vượt quá ngưỡng phát thải theo luật định bắt đầu từ năm 2024. Phí tính cho việc phát tán chất thải sẽ bắt đầu từ 900 đô la và tăng lên 1.500 đô la cho mỗi tấn. 

Docket 4: Tài trợ để giải quyết ô nhiễm không khí 

EPA đã nhận được hơn 300 triệu đô la tài trợ để hỗ trợ sứ mệnh chất lượng không khí của cơ quan này bằng cách đầu tư vào một loạt các hoạt động sẽ tăng cường giám sát trong và bởi cộng đồng, mở rộng và tăng cường các phương pháp giám sát quốc gia, cải thiện các phương pháp và năng lực giám sát, làm cho dữ liệu giám sát trở nên sẵn có và hữu ích hơn cho cộng đồng, và cải thiện chất lượng không khí trong các trường học của quốc gia chúng ta. Sáu trong số các chương trình này được ủy quyền theo Mục 60105. Phần này quy định một loạt các ứng viên đủ điều kiện bao gồm các cá nhân, cơ quan kiểm soát ô nhiễm không khí của tiểu bang, địa phương và Bộ lạc, và các cơ quan, tổ chức và cơ quan tư nhân công cộng hoặc phi lợi nhuận khác EPA cũng nhận được 50 triệu đô la trong Mục 60106 để giải quyết ô nhiễm không khí tại các trường học với 12,5 triệu đô la dành riêng cho việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và phần còn lại dành cho các khoản tài trợ và các hoạt động khác để giám sát và giảm ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính tại các trường học ở các cộng đồng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn. Những người nộp đơn đủ điều kiện cho khoản tài trợ này bao gồm các cá nhân, cơ quan kiểm soát ô nhiễm không khí và các cơ quan, viện và tổ chức tư nhân công cộng phi lợi nhuận khác.   

Docket 5: Tài trợ cho việc Thực hiện Đạo luật Sản xuất và Đổi mới Hoa Kỳ (AIM) 

Kinh phí bao gồm 38,5 triệu đô la để thực hiện Đạo luật AIM nhằm thực hiện Thỏa thuận Kigali về hydrofluorocarbon. Trong số tài trợ này, 15 triệu đô la dành cho các khoản tài trợ cạnh tranh mới cho các công nghệ thu hồi và tiêu hủy sáng tạo, 20 triệu đô la dành riêng cho EPA để thực hiện Đạo luật AIM và 3,5 triệu đô la dành riêng cho EPA để triển khai các công cụ thực hiện và tuân thủ mới cho Đạo luật AIM .    

Docket 6: Chương trình điện phát thải thấp & Báo cáo doanh nghiệp GHG  

Chương trình điện phát thải thấp

Tài trợ bao gồm 87 triệu đô la để tài trợ cho một loạt các hoạt động nhằm khuyến khích sản xuất điện phát thải thấp thông qua giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật và quan hệ đối tác với người tiêu dùng, cộng đồng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn, ngành công nghiệp và các chính quyền tiểu bang, địa phương và Bộ lạc.     

Báo cáo Doanh nghiệp GHG

Tài trợ bao gồm 5 triệu đô la để tăng cường tiêu chuẩn hóa và minh bạch hóa các cam kết và kế hoạch hành động khí hậu của doanh nghiệp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao tính minh bạch về tiến độ đạt được các cam kết đó và thực hiện các kế hoạch đó, đồng thời đạt được tiến bộ trong việc đáp ứng các cam kết đó và thực hiện các kế hoạch đó. 

RFI và thông tin thêm về cách bình luận có sẵn tại trang web này

Tiểu sử

Vào tháng 8 năm 2022, Quốc hội đã thông qua và Tổng thống Biden đã ký Đạo luật Giảm lạm phát thành luật, tạo ra khoản đầu tư lớn nhất để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu trong lịch sử Hoa Kỳ. Đạo luật Giảm lạm phát sẽ tăng cường an ninh năng lượng của Hoa Kỳ, giúp các gia đình tiết kiệm tiền cho chi phí năng lượng và thuốc kê đơn, giảm thâm hụt và tạo việc làm có thu nhập tốt. EPA đã nhận được 41,5 tỷ USD trích lập để phát triển và hỗ trợ 24 chương trình mới và hiện có nhằm giám sát và giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe và thúc đẩy công lý môi trường. RFI của hôm nay tìm các ý kiến ​​đóng góp của công chúng trên một phần đáng kể trong tổng số này và cơ quan này sẽ sử dụng thông tin nhận được để hướng dẫn các bước tiếp theo nhằm cung cấp các nguồn tài nguyên lịch sử này đến nơi họ có thể làm những điều tốt nhất cho cộng đồng trên khắp đất nước. 


Source link

Leave a Reply