Skip to main content

Quản lý viên sẽ tôn vinh di sản của công lý môi trường và dân quyền tại sự kiện ở Quận Warren, nơi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối phát động phong trào cách đây 40 năm

WASHINGTON (Ngày 20 Tháng Chín, 2022) – Vào Thứ Bảy, ngày 24 Tháng Chín, Quản Trị Viên Michael S. Regan của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ đến Quận Warren, North Carolina để đưa ra những nhận xét về các ưu tiên công lý môi trường và dân quyền của EPA cũng như những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được kể từ cuộc biểu tình phản đối và tuần hành đầu tiên đã phát động phong trào cách đây 40 năm vào tuần này. Quản trị viên Regan sẽ đưa ra một thông báo quan trọng về cam kết của Tổng Thống Biden trong việc nâng cao công lý môi trường và thực thi dân quyền tại EPA và trên toàn chính phủ liên bang, đồng thời đảm bảo công việc hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta tiếp tục trong nhiều năm tới. 

Cùng với quản trị viên Regan sẽ có sự tham gia của các nhân vật quan trọng từ các phong trào dân quyền và công lý môi trường, bao gồm cả những người tham gia từ các cuộc biểu tình phản đối ban đầu của Quận Warren cho sự kiện này. Quản trị viên, các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người ủng hộ sẽ có mặt trước các phương tiện truyền thông sau các nhận xét.

VUI LÒNG PHÚC ĐÁP: Báo chí đã được ủy nhiệm nào muốn tham dự có thể đăng ký tại đây không muộn hơn 11:00 SÁNG vào Thứ Sáu, ngày 23 Tháng Chín qua mẫu này.

Ai:

Quản Trị Viên EPA Michael S. Regan
Dân biểu G. K. Butterfield (NC-01)
Các Nhà Lãnh Đạo Công Lý Môi Trường và Quyền Dân Sự

Cư dân Quận Warren và các nhà lãnh đạo cộng đồng
Các bên liên quan khác

Điều Gì:               Nhận xét về các ưu tiên công lý môi trường và dân quyền của EPA và tôn vinh di sản của phong trào công lý môi trường và dân quyền.

Khi nào:               Thứ Bảy, ngày 24 Tháng Chín, 2022,
Mở Cửa: 11:30 SÁNG GIỜ MIỀN ĐÔNG
Chương Trình: 12:45 TRƯA GIỜ MIỀN ĐÔNG

Ở đâu:                  Warren County Courthouse
109 S Main Street
Warrenton, NC 27589

Phát sóng trực tiếp:        Một buổi phát sóng trực tiếp của sự kiện này sẽ có tại epa.gov/live.
 

VUI LÒNG PHÚC ĐÁP: Báo chí đã được ủy nhiệm nào muốn tham dự có thể đăng ký tại đây không muộn hơn 11:00 SÁNG vào Thứ Sáu, ngày 23 Tháng Chín qua mẫu này.


Source link

Leave a Reply