Skip to main content

Bibigyang parangal ng administrator ang naging legacy ng environmental justice at civil rights sa isang event sa Warren County, lugar ng mga pagpoprotesta na naglunsad sa kilusan 40 taong nang nakaraan

WASHINGTON (Setyembre 20, 2022) – Noong Sabado, Setyembre 24, ang U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Administrator na si Michael S. Regan ay pupunta sa Warren County, North Carolina para magbigay pahayag sa mga priyoridad ng environmental justice at civil right ng EPA at ang progreso na natamo namin mula pa noong unang pagpoprotesta at pagmartsa na naglunsad sa kilusan 40 nang taong nakaraan itong linggo. Si Administrator Regan ay may malaking anunsyo sa pangako ni President Biden na mapasulong ang pagpapatupad ng environmental justice at civil rights sa EPA at sa kabuuan ng pederal na gobyerno at tiyakin na ang trabahong gagawin para suportahan ang ating pinakamahihnang mga komunidad ay magpapatuloy sa mga susunod na taon. 

Makakasama ni Administrator Regan ang mahahalagang tao mula sa mga civil rights at environmental justice na kilusan, kasama na ang mga bahagi ng orihinal na mga protesta sa Warren County para sa event. Ang Administrator, mga leader ng komunidad at tagapagtanggol ay available sa media para sa mga pananaw nila.

RSVP: Ang mga may credential na press na nais na dumalo at maaaring mag-sign up dito ng hindi lalampas sa oras na 11:00 AM sa Biyernes, Setyembre 23 gamit ang form na ito.

Sino:

EPA Administrator Michael S. Regan
Congressman G. K. Butterfield (NC-01)
Environmental Justice and Civil Rights na mga Leader

mga residente ng Warren County at mga leader ng komunidad
Karagdagang mga stakeholders

Ano:                      Mga pananaw sa mga priyoridad ng environmental justice at civil rights ng EPA at pagbibigay pungay sa legacy ng environmental justice at civil rights na kilusan.

Kailan:                  Sabado, Setyembre 24, 2022,
Magbubukas: 11:30 AM ET
Program: 12:45 PM ET 

Saan:                     Warren County Courthouse
109 S Main Street
Warrenton, NC 27589 

Livestream:        Isang livestream ng event na ito ay available sa epa.gov/live

RSVP: Ang mga may credential na press na nais na dumalo at maaaring mag-sign up dito ng hindi lalampas sa oras na 11:00 AM sa Biyernes, Setyembre 23 gamit ang form na ito.


Source link

Leave a Reply